Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

 

Olešnice se podobně jako několik vsí v okolí poprvé připomíná v listině z roku 1186. Bývala samostatným statkem s tvrzí, kterou drželi ve 14. a 15. století Koňatové z Olešnice, pak Zikmund Kebar z Mirošovic a od roku 1499 Krajířové z Krajku. Volf Krajíř prodal tento nevelký statek Pouzarům z Michnic a ti zde hospodařili až do pobělohorské doby.

Buková je poprvé zmíněna jako ves mezi lesy patřící k Novým Hradům z r. 1359. Místní částí Olešnice je až od roku 1986, nachází se zde 101 popisných čísel a 100 stálých obyvatel. Dominantou obce je architektonicky zdařilá stavba budovy obecné školy z r. 1900, ve které je v současné době zřízen obchod a pohostinství s možností ubytování. 

Lhotka - první písemný záznam je z r. 1375. Tato malá úhledná vesnička má 31 stálých obyvatel a 30 popisných čísel, z nichž třetina slouží k rekreaci. V obci nalezneme pozoruhodnou - nyní nově opravenou - Kapli sv. Rodiny.

Historie obce ...
h1story channel logo

 

Program rozvoje
obce ...

 

Úřední deska ...

 

Stavební úpravy místních
komunikací 

rop

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les


Novostavba MŠ

novostavba ms

 

Jazyková učebna ZŠ


Stavební úpravy tělocvičny

novostavba ms

 

Pořízení vybavení klubovny