Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Co je Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpis z Katastru nemovistostí
Co potřebujete vědět:

 • katastrální území a číslo listu vlastnictví
 • nebo katastrální území a číslo parcely
 • nebo katastrální území, typ budovy a číslo popisné (evidenční)
 • nebo katastrální území, číslo popisné a číslo bytové jednotky 

  

Výpis z Obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ)

 

Výpis z Živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ)

 

Výpis z Rejstríku trestů
Co potřebujete:

 • Musíte mít s sebou platný průkaz totožnosti (OP nebo CD) s přiděleným rodným číslem. V případě, že žádá zmocněnec -  úředně ověřenou plnou moc + průkaz totožnosti zmocněnce (OP nebo CD).

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče
Co potřebujete:

 • Musíte mít s sebou platný průkaz totožnosti (OP nebo CD). V případě, že žádá zmocněnec - úředně ověřenou plnou moc + průkaz totožnosti zmocněnce (OP nebo CD).

  

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ)
 • Podání do Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Výpis z insolvenčního rejstříku

   

Czech POINT E-SHOP (výpisy poštou)
Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy díky této službě nemusíte udělat jediný krok. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je pošťák spolehlivě dodá.

Stavební úpravy místních
komunikací 

rop

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les


Novostavba MŠ

novostavba ms

 

Jazyková učebna ZŠ


Stavební úpravy tělocvičny

novostavba ms

 

Pořízení vybavení klubovny