Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Zveřejnění záměru pronájmu obecního hostince

Označení (jednací číslo): Zveřejnění záměru pronájmu obecního hostince

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 15.05.2018

Sejmuto: 05.06.2018

Zveřejnil (zodpovídá): starosta

Stavební úpravy místních
komunikací 

rop

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les


Novostavba MŠ

novostavba ms

 

Stavební úpravy sokolovnyStavební úpravy tělocvičny

novostavba ms