Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Označení (jednací číslo): ne

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
vyhlaska-odpady-2014.pdf

Vyvěšeno: 30.12.2014

Sejmuto: 15.01.2015

Zveřejnil (zodpovídá): moderátor

Stavební úpravy místních
komunikací 

rop

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les


Novostavba MŠ

novostavba ms

 

Stavební úpravy sokolovny