Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Majetkoprávní úkony

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.11.2017 04.12.2017 Oznámení o záměru dispozice s nemovitým majetkem
Oznámení o záměru dispozice s nemovitým majetkem starosta
30.08.2017 17.09.2017 Oznámení o záměru zcizení
Oznámení o záměru zcizení starosta
21.08.2017 09.09.2017 Oznámení o záměru zcizení
Oznámení o záměru zcizení starosta
01.08.2017 22.08.2017 O Z N Á M E N Í o záměru obce Olešnice propachtovat nemovitý majetek
ne starosta
01.06.2017 22.06.2017 Záměr nájmu, daru a prodeje nemovitostí
Záměr nájmu, daru a prodeje nemovitostí starosta
30.05.2017 25.06.2017 Záměr pronájmu pohostinství v Olešnici
Záměr pronájmu pohostinství v Olešnici starosta
15.03.2017 03.04.2017 Záměr pachtu a prodeje nemovitostí
Záměr pachtu a prodeje nemovitostí starosta
24.10.2016 18.11.2016 Oznámení o záměru prodeje
Oznámení o záměru prodeje starosta
14.10.2016 31.10.2016 Záměr zcizení nemovitostí
Záměr zcizení nemovitostí starosta
21.09.2016 09.10.2016 Oznámení o záměru poskytnutí věci do výpůjčky
Oznámení o záměru poskytnutí věci do výpůjčky starosta
16.08.2016 04.09.2016 Záměr zcizení nemovitostí
Záměr zcizení nemovitostí starosta
28.04.2016 17.05.2016 Záměr nájmu a výpůjčky
Záměr nájmu a výpůjčky starosta
11.03.2016 28.03.2016 Záměr zcizení nemovitostí
Záměr zcizení nemovitostí starosta
19.02.2016 06.03.2016 Záměr pachtu a nájmu
Záměr pachtu a nájmu starosta
08.02.2016 24.02.2016 Oznámení o záměru prodeje
Prodej nemovitostí starosta
14.10.2015 31.10.2015 Oznámení o záměru zcizení nemovitostí
2015 starosta
14.10.2015 31.10.2015 Geometrický plán
2015 starosta

Právní předpisy obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.12.2015 30.01.2016 OZV
3/2015 starosta
30.12.2014 15.01.2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ne moderátor
23.07.2014 25.08.2014 Veřejná vyhláška o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Olešnice
Výst. 15990/ZOUP/2014/K moderátor

Stavební úpravy místních
komunikací 

rop

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les


Novostavba MŠ

novostavba ms

 

Stavební úpravy sokolovny