Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Majetkoprávní úkony

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.03.2017 03.04.2017 Záměr pachtu a prodeje nemovitostí
Záměr pachtu a prodeje nemovitostí starosta
24.10.2016 18.11.2016 Oznámení o záměru prodeje
Oznámení o záměru prodeje starosta
14.10.2016 31.10.2016 Záměr zcizení nemovitostí
Záměr zcizení nemovitostí starosta
21.09.2016 09.10.2016 Oznámení o záměru poskytnutí věci do výpůjčky
Oznámení o záměru poskytnutí věci do výpůjčky starosta
16.08.2016 04.09.2016 Záměr zcizení nemovitostí
Záměr zcizení nemovitostí starosta
28.04.2016 17.05.2016 Záměr nájmu a výpůjčky
Záměr nájmu a výpůjčky starosta
11.03.2016 28.03.2016 Záměr zcizení nemovitostí
Záměr zcizení nemovitostí starosta
19.02.2016 06.03.2016 Záměr pachtu a nájmu
Záměr pachtu a nájmu starosta
08.02.2016 24.02.2016 Oznámení o záměru prodeje
Prodej nemovitostí starosta
14.10.2015 31.10.2015 Oznámení o záměru zcizení nemovitostí
2015 starosta
14.10.2015 31.10.2015 Geometrický plán
2015 starosta

Právní předpisy obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.12.2015 30.01.2016 OZV
3/2015 starosta
30.12.2014 15.01.2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ne moderátor
23.07.2014 25.08.2014 Veřejná vyhláška o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Olešnice
Výst. 15990/ZOUP/2014/K moderátor
07.11.2013 20.12.2013 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivů aktualizace na udržitelný rozvoj území
OREG 57436/2013/dare 6 moderátor
24.10.2013 23.11.2013 Veřejná vyhláška - aktualizace zásad uzemního rozvoje jihočeského kraje
OREG 57436/2013/dare -2 moderátor
23.09.2013 08.10.2013 Veřejná vyhláška - kormoráni
64644/ENV/13 - 2731/630/13 moderátor
04.09.2012 07.10.2012 Veřejná vyhláška 1/1/2012 oznámení o zahájení správního řízení
ne moderátor

Výběrové řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.06.2016 20.07.2016 Výzva k podání nabídky
Výzva starosta
27.06.2016 20.07.2016 Výzva k podání nabídky pokr. - zad. dokumentace
ZD starosta

Obecní rozhlas