Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.07.2015 24.08.2015 Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje
1/2015 starosta
28.05.2015 03.07.2015 Rekonstrukce silnice - uzavírka
2015 a starosta
28.05.2015 03.07.2015 Rekonstrukce silnice - uzavírka
2015 b starosta
16.04.2015 03.06.2015 Dražební vyhláška
117 EX 2840/11-212 moderátor
16.02.2015 04.03.2015 Opatření obecné povahy č. 1/2015 – udělení výjimky k lovu bobra evropského
KUJCK 9956/2015/OZZL moderátor
11.02.2015 02.03.2015 Oznámení o záměru obce Olešnice pronajmout nemovitý majetek
ne moderátor
12.12.2014 27.12.2014 Návrh rozpočtu na rok 2015
ne moderátor
23.07.2014 25.08.2014 Zpráva o uplatňování územního plánu Olešnice
ne moderátor
06.03.2014 31.03.2014 Záměr obce pronajmout tento nemovitý majetek v k.ú. Buková u Nových Hradů
ne moderátor
16.12.2013 16.01.2014 Záměr obce pronajmout tento nemovitý majetek v k.ú. Olešnice u Trhových Svinů
ne moderátor
16.12.2013 16.01.2014 Schválený rozpočet na rok 2014
ne moderátor
26.11.2013 26.12.2013 Návrh rozpočtu na rok 2014
ne moderátor
23.09.2013 23.10.2013 Záměr obce prodat nemovitý majetek v k.ú.Buková u Nových Hradů
ne moderátor
19.09.2013 10.11.2013 Záměr obce pronajmout tento nemovitý majetek v k.ú. Olešnice u Trhových Svinů
ne moderátor
05.09.2013 30.09.2013 Návrh rozpočtových změn – rok 2013
ne moderátor
18.07.2013 08.08.2012 Rozvaha k 31.12.2012 ZŠ A MŠ Olešnice
ne moderátor
15.07.2013 05.08.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Olešnice
ne moderátor
15.07.2013 05.08.2013 Příloha k 31.12.2012 obce Olešnice
ne moderátor
15.07.2013 05.08.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012 obce Olešnice
FIN2-12M moderátor
15.07.2013 05.08.2013 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 obce Olešnice
ne moderátor