Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.12.2014 27.12.2014 Návrh rozpočtu na rok 2015
ne moderátor
23.07.2014 25.08.2014 Zpráva o uplatňování územního plánu Olešnice
ne moderátor
06.03.2014 31.03.2014 Záměr obce pronajmout tento nemovitý majetek v k.ú. Buková u Nových Hradů
ne moderátor
16.12.2013 16.01.2014 Záměr obce pronajmout tento nemovitý majetek v k.ú. Olešnice u Trhových Svinů
ne moderátor
16.12.2013 16.01.2014 Schválený rozpočet na rok 2014
ne moderátor
26.11.2013 26.12.2013 Návrh rozpočtu na rok 2014
ne moderátor
23.09.2013 23.10.2013 Záměr obce prodat nemovitý majetek v k.ú.Buková u Nových Hradů
ne moderátor
19.09.2013 10.11.2013 Záměr obce pronajmout tento nemovitý majetek v k.ú. Olešnice u Trhových Svinů
ne moderátor
05.09.2013 30.09.2013 Návrh rozpočtových změn – rok 2013
ne moderátor
18.07.2013 08.08.2012 Rozvaha k 31.12.2012 ZŠ A MŠ Olešnice
ne moderátor
15.07.2013 05.08.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Olešnice
ne moderátor
15.07.2013 05.08.2013 Příloha k 31.12.2012 obce Olešnice
ne moderátor
15.07.2013 05.08.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012 obce Olešnice
FIN2-12M moderátor
15.07.2013 05.08.2013 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 obce Olešnice
ne moderátor
15.07.2013 05.08.2013 Rozvaha k 31.12.2012 obce Olešnice
ne moderátor
26.06.2013 17.07.2013 Zveřejnění záměru směny Olešnice Dragoun
ne moderátor
26.06.2013 17.07.2013 Zveřejnění záměru směny Buková Kuncovi
ne moderátor
26.06.2013 17.07.2013 Zveřejnění záměru prodeje pozemku Jindra David
ne moderátor
03.06.2013 03.07.2013 Zpráva o hospodaření obce za rok 2012
ne moderátor
10.04.2013 30.04.2013 Záměr obce pronajmout tento nemovitý majetek v k.ú. Buková u Nových Hradů: rybník pod Bukovou
ne moderátor

Stavební úpravy místních
komunikací 

rop

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les


Novostavba MŠ

novostavba ms

 

Stavební úpravy sokolovny