Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Právní předpisy obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.12.2014 15.01.2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ne moderátor
23.07.2014 25.08.2014 Veřejná vyhláška o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Olešnice
Výst. 15990/ZOUP/2014/K moderátor
07.11.2013 20.12.2013 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivů aktualizace na udržitelný rozvoj území
OREG 57436/2013/dare 6 moderátor
24.10.2013 23.11.2013 Veřejná vyhláška - aktualizace zásad uzemního rozvoje jihočeského kraje
OREG 57436/2013/dare -2 moderátor
23.09.2013 08.10.2013 Veřejná vyhláška - kormoráni
64644/ENV/13 - 2731/630/13 moderátor
04.09.2012 07.10.2012 Veřejná vyhláška 1/1/2012 oznámení o zahájení správního řízení
ne moderátor

Výběrové řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.06.2017 11.07.2017 Výzva k podání nabídky - dopravní automobil pro JSDHO
Výzva k podání nabídky- dopravní automobil pro JSDHO starosta
27.06.2016 20.07.2016 Výzva k podání nabídky
Výzva starosta
27.06.2016 20.07.2016 Výzva k podání nabídky pokr. - zad. dokumentace
ZD starosta
09.04.2015 20.04.2015 Oznámení o zahájení VŘ - Olešnice
ne moderátor
25.08.2014 24.09.2014 Obnova obecního rybníka v obci Olešnice - oznámení o zahájení VŘ
ne moderátor

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.11.2017 29.01.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace o počtu a sídle volebních okrsků starosta
01.11.2017 24.12.2017 Pozvánka na zasedání volebních komisí
Pozvánka na zasedání volebních komisí starosta
14.09.2017 31.10.2017 Volby do poslanecké sněmovny 2017 - Informace o počtu a síle okrsků
ne starosta
14.09.2017 31.10.2017 Volby do poslanecké sněmovny 2017 - Stanovení min.počtu členů v okrskových voleb.komisích
ne starosta
13.10.2016 25.11.2016 Výsledky voleb, Olešnice 2016
Výsledky voleb, Olešnice 2016 starosta
21.09.2016 21.10.2016 Informace o volbách
Informace o volbách starosta
25.08.2015 24.09.2014 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
ne moderátor
05.11.2014 20.11.2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva
ne moderátor
22.09.2014 07.10.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
ne moderátor

Stavební úpravy místních
komunikací 

rop

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les


Novostavba MŠ

novostavba ms

 

Stavební úpravy sokolovny