Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.08.2014 11.09.2014 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Olešnice konané ve dnech 10. a 11. října 2014
ne moderátor
19.07.2014 10.10.2014 Informace k volbám do zastupitelstva obce 10. a 11. října 2014
ne moderátor
05.05.2014 26.05.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
ne moderátor
04.04.2014 24.05.2014 Informace o počtu a sídle volebních okrsků do EP
ne moderátor
08.10.2013 27.11.2013 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
ne moderátor
29.01.2013 28.02.2013 Výsledky hlasování 2.kola volby prezidenta ČR
ne moderátor
15.01.2013 25.01.2013 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - 2.kolo
ne moderátor
14.01.2013 28.01.2013 Výsledky hlasování 1.kola volby prezidenta ČR
ne moderátor
26.09.2012 26.10.2012 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2012
ne moderátor
29.06.2012 07.10.2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
ne moderátor

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.01.2018 09.02.2018 RO 12-2017
RO 12-2017 starosta
06.04.2017 26.04.2017 Petříkov - rekonstrukce NN
Petříkov - rekonstrukce NN moderátor
19.12.2016 29.12.2016 Návrh programu rozvoje obce
Návrh programu rozvoje obce starosta
31.10.2016 16.11.2016 Oznámení o uložení písemnosti
2/2016 starosta
10.05.2016 29.05.2016 Finanční výkazy příspěvkové organizace
Finanční výkazy příspěvkové organizace starosta
10.05.2016 29.05.2016 Zpráva o přezkoumání hospodaření
Zpráva o přezkoumání hospodaření starosta
10.05.2016 29.05.2016 Návrh ZÚ 2015
Návrh ZÚ 2015 starosta
10.05.2016 29.05.2016 Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty starosta
10.05.2016 29.05.2016 Finanční výkazy obce Olešnice - 2015
Finanční výkazy obce Olešnice - 2015 starosta
18.04.2016 30.04.2016 Výzva k podání nabídky - lesní cesta
Výzva k podání nabídky - lesní cesta starosta

Stavební úpravy místních
komunikací 

rop

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les


Novostavba MŠ

novostavba ms

 

Stavební úpravy sokolovny