Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.07.2015 20.07.2015 Oznámení o záměru prodeje
13/2015 starosta
22.06.2015 09.07.2015 Oznámení o záměru nájmu
12/2015 starosta
11.06.2015 14.07.2015 ÚP Žár
2015 starosta
11.06.2015 16.07.2015 Nařízení SVS
11/2015 starosta
05.06.2015 24.06.2015 Závěrečný účet ZŠ a MŠ
8/2015 starosta
05.06.2015 24.06.2015 Příloha ÚZ ZŠ a MŠ Olešnice
9/2015 starosta
05.06.2015 24.06.2015 Rozvaha ZŠ a MŠ Olešnice
10/2015 starosta
03.06.2015 22.06.2015 Závěrečný účet 2014
1/2015 starosta
03.06.2015 22.06.2015 Fin 2-12
2/2015 starosta
03.06.2015 22.06.2015 Přezkoumání hospodaření
3/2015 starosta
03.06.2015 22.06.2015 Příloha
4/2015 starosta
03.06.2015 22.06.2015 Rozvaha 2014
5/2015 starosta
03.06.2015 22.06.2015 Výkaz zisků a ztrát
6/2015 starosta
03.06.2015 22.06.2015 Oznámení o záměru prodeje
7/2015 starosta
05.12.2014 20.12.2014 Exekuční příkaz č.j. 025 Ex 5007/10-10
025 Ex 5007/10-10 moderátor

Informace pro občany

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.10.2017 25.10.2017 Zahájení ÚŘ
Zahájení ÚŘ starosta
20.06.2017 20.09.2017 Oznámení o zamýšleném převodu
Oznámení o zamýšleném převodu starosta
07.06.2017 08.07.2017 Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí starosta
28.04.2017 29.05.2017 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí rok 2017
1103364/17/2200-11460-301165 starosta
19.04.2017 07.05.2017 Veřejná vyhláška - změna ÚP č. 1
Veřejná vyhláška - změna ÚP č. 1 starosta