Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.12.2017 09.06.2018 Dodatek ke smlouvě o dotaci - SOKOL
Dodatek ke smlouvě o dotaci - SOKOL starosta
15.12.2017 23.05.2018 RO 11-2017
RO 11-2017 starosta
30.11.2017 17.05.2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 starosta
17.11.2017 15.05.2018 Návrh střed. výhledu obce 2019-20
Návrh střed. výhledu obce 2019-20 starosta
04.10.2017 24.05.2018 RO 10-2017
RO 10-2017 starosta
26.09.2017 17.05.2018 RO 9-2017
RO 9-2017 starosta
04.09.2017 11.03.2018 Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření starosta
13.06.2017 14.06.2018 Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 4 starosta
15.05.2017 15.05.2018 Rozpočtové opatření
RO 3-2017 starosta
10.04.2017 10.04.2018 Rozpočtové opatření
RO 2-2017 starosta
06.04.2017 26.04.2017 Petříkov - rekonstrukce NN
Petříkov - rekonstrukce NN moderátor
20.03.2017 13.03.2018 Rozpočtové opatření
RO 1-2017 starosta
19.12.2016 29.12.2016 Návrh programu rozvoje obce
Návrh programu rozvoje obce starosta
31.10.2016 16.11.2016 Oznámení o uložení písemnosti
2/2016 starosta
10.05.2016 29.05.2016 Finanční výkazy příspěvkové organizace
Finanční výkazy příspěvkové organizace starosta
10.05.2016 29.05.2016 Zpráva o přezkoumání hospodaření
Zpráva o přezkoumání hospodaření starosta
10.05.2016 29.05.2016 Návrh ZÚ 2015
Návrh ZÚ 2015 starosta
10.05.2016 29.05.2016 Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty starosta
10.05.2016 29.05.2016 Finanční výkazy obce Olešnice - 2015
Finanční výkazy obce Olešnice - 2015 starosta
18.04.2016 30.04.2016 Výzva k podání nabídky - lesní cesta
Výzva k podání nabídky - lesní cesta starosta

Stavební úpravy místních
komunikací 

rop

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les


Novostavba MŠ

novostavba ms

 

Stavební úpravy sokolovny