Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

zamek olesnice  

Olešnice se podobně jako několik vsí v okolí poprvé připomíná v listině z roku 1186. Bývala samostatným statkem s tvrzí, kterou drželi ve 14. a 15. století Koňatové z Olešnice, pak Zikmund Kebar z Mirošovic a od roku 1499 Krajířové z Krajku. Volf Krajíř prodal tento nevelký statek Pouzarům z Michnic a ti zde hospodařili až do pobělohorské doby.

Buková je poprvé zmíněna jako ves mezi lesy patřící k Novým Hradům z r. 1359. Místní částí Olešnice je až od roku 1986, bydlí zde cca 125 stálých obyvatel. Dominantou obce je architektonicky zdařilá stavba budovy obecné školy z r. 1900, ve které je v současné době zřízen obchod a pohostinství s možností ubytování. 

Lhotka - první písemný záznam je z r. 1375. Tato malá úhledná vesnička má cca 40 stálých obyvatel a 38 popisných čísel, z nichž třetina slouží k rekreaci. Ve Lhotce nalezneme pozoruhodnou - nyní nově opravenou - Kapli sv. Rodiny.

 Stavební úpravy tělocvičny
                Obnova návesní komunikace


 Obnova hřbitovní zdi
   Oprava části MK Na Troska
 
 Stavební úpravy ZŠ
     


Program rozvoje obce
Olešnice


Projekty podpořené z rozpočtu JČK
 

Obnova a doplnění chodníků

novostavba ms

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les

Novostavba MŠ

novostavba ms

 Jazyková učebna ZŠ

Veřejná prostranství Olešnice

Vybavení pro kulturní činnost

Vybavení pro kulturní činnost