Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Co je Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpis z Katastru nemovistostí
Co potřebujete vědět:

 • katastrální území a číslo listu vlastnictví
 • nebo katastrální území a číslo parcely
 • nebo katastrální území, typ budovy a číslo popisné (evidenční)
 • nebo katastrální území, číslo popisné a číslo bytové jednotky 

  

Výpis z Obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ)

 

Výpis z Živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ)

 

Výpis z Rejstríku trestů
Co potřebujete:

 • Musíte mít s sebou platný průkaz totožnosti (OP nebo CD) s přiděleným rodným číslem. V případě, že žádá zmocněnec -  úředně ověřenou plnou moc + průkaz totožnosti zmocněnce (OP nebo CD).

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče
Co potřebujete:

 • Musíte mít s sebou platný průkaz totožnosti (OP nebo CD). V případě, že žádá zmocněnec - úředně ověřenou plnou moc + průkaz totožnosti zmocněnce (OP nebo CD).

  

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ)
 • Podání do Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Výpis z insolvenčního rejstříku

   

Czech POINT E-SHOP (výpisy poštou)
Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy díky této službě nemusíte udělat jediný krok. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je pošťák spolehlivě dodá.

Program rozvoje obce
Olešnice


Projekty podpořené z rozpočtu JČK
 

Obnova a doplnění chodníků

novostavba ms

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les

Novostavba MŠ

novostavba ms

 Jazyková učebna ZŠ

Veřejná prostranství Olešnice

Vybavení pro kulturní činnost

Vybavení pro kulturní činnost