Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Výkaz zisku a ztráty

Označení (jednací číslo): Výkaz zisku a ztráty

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.05.2016

Sejmuto: 29.05.2016

Zveřejnil (zodpovídá): starosta

Program rozvoje obce
Olešnice


Projekty podpořené z rozpočtu JČK
 

Obnova a doplnění chodníků

novostavba ms

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les

Novostavba MŠ

novostavba ms

 Jazyková učebna ZŠ

Veřejná prostranství Olešnice