Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Oznámení o době a místě konání voleb

Označení (jednací číslo): Oznámení o době a místě konání voleb

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 05.09.2022

Sejmuto: 02.10.2022

Zveřejnil (zodpovídá): starosta

Program rozvoje obce
Olešnice


Projekty podpořené z rozpočtu JČK
 

Obnova a doplnění chodníků

novostavba ms

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les

Novostavba MŠ

novostavba ms

 Jazyková učebna ZŠ

Veřejná prostranství Olešnice