Místní části: Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice

Projekty podpořené z rozpočtu JČK

 


Rok 2023

My v tom Jihočechy nenecháme II


Rok 2022

Buková - výměna oken, etapa 2 - POV Jihočeského kraje v roce 2022


Rok 2021

Buková - výměna oken - POV Jihočeského kraje v roce 2021

Dovybavení jednotky SDH obce Olešnice - Dotační program: Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Stavební úpravy prodejny v Bukové - Dotační program: Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2021

Výměna kanalizace Olešnice - Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury


Rok 2020

Oprava chodníku u sil. III/15432 v obci Olešnice u Trhových Svinů
- POV Jihočeského kraje v roce 2020

Jazyková učebna ZŠ Olešnice - DT 8 - POV Jihočeského kraje v roce 2020

Dovybavení jednotky SDH obce Buková - DOTAČNÍ PROGRAM - NEINVESTIČNÍ DOTACE PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

Nákup nového DA pro JSDH obce Olešnice - INVESTIČNÍ DOTACE PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

Výměna kanalizace Olešnice - Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Uchování lidových tradic v obci Olešnice 2020 - podpora letošního masopustu z programu Podpora kultury


Rok 2019

Projekt s názvem „Pořízení vybavení klubovny pro podporu pravidelných zájmovýchProjekt s názvem „Pořízení vybavení klubovny pro podporu pravidelných zájmovýchčinností dětí v obci Olešnice“, registrační číslo: 415-02-074/19, byl podpořenz rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Podpora práce s dětmi amládeží (mimo oblast sportu) pro rok 2019.

 

Program rozvoje obce
Olešnice


Projekty podpořené z rozpočtu JČK
 

Obnova a doplnění chodníků

novostavba ms

Rekonstrukce lesní cesty

rekonstrukce les

Novostavba MŠ

novostavba ms

 Jazyková učebna ZŠ

Veřejná prostranství Olešnice

Vybavení pro kulturní činnost

Vybavení pro kulturní činnost